opp
Dostopnost

Območja delovanja

Domov / Predstavitev / Območja delovanja

CZR Domžale je poklicna gasilska enota VI. kategorije in gasilska enota širšega pomena, ki deluje na širšem območju občin Domžale, Trzin, Lukovica in Moravče in dopolnjuje dejavnost prostovoljnih gasilskih društev in enot civilne zaščite pri intervencijah v primeru požarov, prometnih nesreč …

Katera območja pokrivamo?
Domžale
1

Površina: 72,3 km2 
Objektov: 9.882
Prebivalcev: 34.350

Moravče
2

Površina: 61,4 km2 
Objektov: 1.411
Prebivalcev: 5.104

Lukovica
3

Površina: 74,9 km2 
Objektov: 1.443
Prebivalcev: 5.502

Trzin
4

Površina: 8,6 km2 
Objektov: 1.108
Prebivalcev: 3.834

V okviru izvajanja gasilske službe opravlja naslednje naloge:

 • gašenje in reševanje ob požarih
 • alarmiranje gasilskih društev in prebivalcev ob požarih in drugih nesrečah v skladu z načrtom občine in alarmnim načrtom prostovoljnih gasilskih društev
 • Stalna 24-urna pripravljenost šestčlanske gasilske ekipe (pet gasilcev in operater) za intervencijo na terenu
 • obveščanje odgovornih oseb ob požarnih in drugih nesrečah

V okviru drugih nalog zaščite in reševanja CZR Domžale lahko opravlja opazovanje, obveščanje in reševanje ob nastopu:

 • nesreč z nevarnimi snovmi
 • prometnih nesreč, ki zahtevajo tehnično reševanje
 • poplav in drugih vremenskih ujm
 • drugih naravnih nesreč

CZR Domžale hkrati opravlja tudi naloge požarne varnosti v podjetjih:

– Helios TBLUS, d.o.o.

 • zagotavljanje stalne gasilske ekipe za gašenje in reševanje ob požarih ter posredovanje pri razlitjih in nesrečah z nevarnimi snovmi z odzivnim časom tri minute
 • izvajanje preventivnih obhodov in pregledi sprinkler sistemov
 • stalen nadzor sistemov za javljanje požarov in avtomatsko gašenje
 • požarne straže pri vročih delih in rizičnih pretakanjih
 • ostala dela s področja požarne varnosti

MM Količevo, d.o.o.

 • zagotavljanje stalne gasilske ekipe za gašenje in reševanje ob požarih ter posredovanje pri razlitjih in nesrečah z nevarnimi snovmi z odzivnim časom tri minute
 • izvajanje preventivnih obhodov
 • ostala dela s področja požarne varnosti

 

Lek farmacevtska družba d.d., lokacija Mengeš

 • stalna posadka dveh poklicnih gasilcev na lokaciji 24 ur na dan, vse dni v tednu skozi vse leto s pripadajočim gasilskim vozilom in opremo GVC 30/50-S.
 • zagotavljanje dodatne gasilske ekipe za gašenje in reševanje o požarih ter posredovanje pri razlitjih in nesrečah z nevarnimi snovmi z odzivnim časom tri minute
 • požarna straža pri izvajanju požarno nevarnih del na lokaciji pri uporabi odprtega plamena, pretakanju vnetljivih snovi, ipd.
 • izvajanje dnevnih obhodov in periodičnih pregledov vseh objektov in požarnih naprav
 • ostala dela s področja požarne varnosti

 

S pooblastilom Uprave RS za zaščito in reševanje CZR Domžale opravlja naslednje naloge:

 • zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
 • tehnično reševanje ob nesrečah v cestnem prometu
 • reševanje ob cestnih nesrečah v avtocestnih predorih Podmilj, Trojane, Jasovnik, Ločica ter predoru V Zideh na regionalni cesti Trojane – Izlake
 • druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena

Na podlagi tega pooblastila je v avtocestni bazi Vransko je nameščena poklicna enota treh poklicnih gasilcev (dveh iz PGE Celje in enega gasilca iz CZR Domžale). Gasilska enota pokriva 16.8 km avtoceste med Vranskim in Blagovico. Na tej trasi so štirje dvocevni predori in trinajst viaduktov. Ob intervenciji se poleg enote na Vranskem aktivira še PGE Celje in CZR Domžale.