opp
Dostopnost

Namen in dejavnosti

Domov / Predstavitev / Namen in dejavnosti

Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale (CZR Domžale) – poklicno gasilsko enoto VI. kategorije – je ustanovila Občina Domžale kot obvezno lokalno javno službo z namenom opravljanja nalog gasilstva.

Dejavnost zavoda je gasilstvo, ki je obvezna lokalna javna služba, in obsega:

  • zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
  • druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
  • tehnično preizkušanje in analiziranje
  • požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev
  • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
  • specializirana trgovina na drobno

CZR Domžale opravlja dejavnosti tudi za druge občine ter pravne osebe, pod pogoji in na način, ki se določijo s posebno pogodbo. V dogovoru z ustanoviteljem lahko opravlja tudi naloge s področja zaščite in reševanja.

Delo v centru poteka 24 ur na dan vse dni v letu. Štiri izmene se izmenjavajo na dvanajst ur.