opp
Dostopnost

Predstavitev

Domov / Predstavitev
Naziv:Center za zaščito in reševanje Domžale
Skrajšani naziv:CZR Domžale
Sedež:Količevo 2A, 1230 Domžale
Pravnoorganizacijska oblika:Javni zavod
Telefon:+386 (01) 729 22 28
URL:www.czrdomzale.si
E-mail:info@czrdomzale.si
FB stran:www.facebook.com/CZRDomzale
TRR:SI56 0110 0600 8353 081
Vložna številka:Srg 2015/55734, Okrožno sodišče Ljubljana
Matična številka:6974708000
ID DDV:SI49198475
Davčni zavezanec:DA
Šifra proračunskega uporabnika:19402
Šifra glavne dejavnosti:84.250 – Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Število zaposlenih:48
Direktor:Andrej Jarc
Zgodovina

Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale je bil uradno ustanovljen z odlokom Občine Domžale dne 19.11.2015, svoje naloge pa je uradno prevzel s 1.7.2016. Do tega dne je naloge opravljal Center požarne varnosti, ki je deloval kot poklicna industrijska gasilska enota tovarne Helios od leta 1990, ko so se pokazale potrebe po stalnem poklicnem jedru za zagotavljanje organiziranega delovanja na področju zaščitno reševalnih dejavnosti pri nesrečah v cestnem prometu in pri nesrečah z nevarnimi snovmi.