opp
Dostopnost
Domov / Arhiv obvestil / Obvestila / Projekt Alpe Adria Knowledge Transfer v Domžalah

Projekt Alpe Adria Knowledge Transfer v Domžalah

Mednarodni projekt Alpe Adria Knowledge Transfer (AAKT), ki se je v partnerstvu DVD Supetar (Brač, Hrvaška), PGD Postojna, GZ Domžale in CZR Domžale s prvo fazo projekta pričel v lanskem poletju, ko se je kar sedemdeset gasilcev javne gasilske službe Občine Domžale v tedenskih izmenah s področja gašenja požarov v naravnem okolju usposabljalo na otoku Brač, je prešel v drugo fazo. Preteklih 10 dni so se namreč v Domžalah in Postojni usposabljali gasilci t. i. »Vatrogasnog operativnog područja otoka Brač«. Poleg strokovnih tematik s področja gasilstva, je bil dan poudarek tudi na predstavitvi sistema Zaščite in reševanja v Občini Domžale, spoznavanju nekaterih lepot Slovenije, predvsem pa druženju, ki je po zaslugi sodelujočih prostovoljnih gasilskih društev in posameznikov iz GZ Domžale uspelo nad vsemi pričakovanji.
Kolege z Brača, ki so prihajali iz štirih prostovoljnih gasilskih društev (nekateri gasilsko poslanstvo opravljajo poklicno), smo razdelili v dve skupini (Domžale in Postojna), ki sta se po petih dneh izmenjali. Teme usposabljanj s področja tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah, ki so jih pripravili in vodili gasilci PGD Postojna in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, katere smo pripravili v CZR Domžale, so hrvaške kolege navdušili in v celoti izpolnili njihova pričakovanja. Predavanja in vaje so se vseskozi prilagajale predhodnemu znanju in predvsem zanimanju posamezne skupine, bogate izkušnje in vrhunsko namensko opremo domžalskih poklicnih gasilcev na področju nevarnih snovi, pa so znanja željnim kolegom predstavljali posamezniki iz CZR Domžale, nekateri so se tako lahko prvič preizkusili tudi kot predavatelji in inštruktorji pri mednarodnem projektu. Po besedah poveljnika CZR Domžale Matjaža Merkužiča so se odlično odrezali.
Ena izmed vaj je bila »nesreča s klorom v strojnici domžalskega bazena«, ki so si jo kot gostje ogledali tudi županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, namestnik poveljnika civilne zaščite g. Peter Gubanc in predsednik GZ Domžale Matjaž Korošec. Županja mag ga. Renata Kosec je pozdravila udeležence, poudarila je, da je način usposabljanja s t.i. izmenjavo operativnega kadra vsekakor noviteta, novitet pa smo v domžalskem prostoru zaščite in reševanja že vajeni in na to tudi ponosni.

Hrvaškim gasilcem se je zahvalila za gostoljubje in predano znanje v lanskem poletju, zaželela jim je prijetno bivanje v Domžalah in Postojni, veseli pa se tudi nadaljnjega sodelovanja pri projektu AAKT.
Direktor CZR Domžale, ki vseskozi podpira ideje, predloge in novitete je ob zaključku usposabljanja, ko so se vsi sodelujoči zbrali v Domžalah, II. fazo projekta ocenil kot uspešno in izredno izkušnjo tudi za tokratne gostitelje. Zahvalil se je kolegom s hrvaške, lokalni skupnosti, ki projekt AAKT že od samega začetka podpira, kolegom iz prostovoljnih vrst, predvsem pa sodelavcem, ki so pod vodstvom poveljnika Matjaža Merkužiča ponovno predstavili CZR Domžale kot uspešno poklicno gasilsko enoto, kjer jim novosti in drugačen način dela niso tuje.

Kot odlični gostitelji so se predstavili prostovoljni gasilci iz PGD Dob, PGD Stob-Depala vas, PGD Vir, PGD Rova, PGD Homec, PGD Domžale-mesto, PGD Žeje – Sveta Trojica in PGD Studenec, ki so s posamezniki iz ostalih društev poskrbeli, da so se tovariši z Brača pri nas počutili kot doma in da so popoldnevi, večeri ter tudi noči minili v prijateljskem vzdušju.

Zahvala za uspešno izvedbo II. faze projekta gre tudi podjetjema Helios Tblus d.o.o. in Novartis d.o.o., ki sta omogočila predstavitev izvajanja požarnega varovanja z vsemi specifikami kemijske in farmacevtske industrije ter Izobraževalnemu centru za zaščito in reševanje Ig – gasilska šola, ki so nam omogočili izvedbo usposabljanja s področja gašenja požarov v notranjih prostorih.

Domžalski gasilci ob vsakokratnih večjih intervencijah dokazujemo, da meje niso pomembne – bodisi naj bo to sodelovanje vseh prostovoljnih gasilskih društev in domžalske poklicne enote ob nesrečah in izrednih dogodkih v Občini Domžale, ali pa lanskoletno sodelovanje domžalskih gasilcev pri odpravljanju posledic poplav po vsej Sloveniji. S projektom AAKT pa so meje »izbrisane« tudi med sosednjima državama.
Projekt se bo s planirano III. fazo nadaljeval v mesecu aprilu na Hrvaškem. O tem pa več pred poletjem…