opp
Dostopnost
Domov / Arhiv obvestil / Obvestila / Povzetek dela CZR Domžale med 20. oktobrom in 20. novembrom 2017

Povzetek dela CZR Domžale med 20. oktobrom in 20. novembrom 2017

 

Letošnji mesec požarne varnosti, oktober, se je konkretno potegnil proti koncu novembra, saj imamo še nekaj obveznosti iz tega naslova pred seboj. Samih dogodkov, ki so tako ali drugače povezani z mesecem požarne varnosti je vsako leto več in jim je že skoraj težko slediti. V CZR smo gostili več kot dvajset skupin oz. preko 650 otrok iz vrtcev in osnovnih šol, nekaj pa smo jih obiskali mi. Obisk najpogosteje izvedemo v sklopu evakuacijske vaje, katere vrtci in šole kar zgledno in redno opravljajo.

20. oktobra smo uspešno organizirali Dan odprtih vrat CZR Domžale. Uspešno zato, ker nas je obiskalo veliko otrok – njim je Dan CZR tudi namenjen – in po odzivih sodeč, so bili zelo zadovoljni. Vsak otrok, ki je opravil naloge na vsaj petih delovnih točkah, je dobil simbolično nagrado, razdelili smo jih več kot 200.

Sodelovali smo tudi na sedmih vajah, ki so jih pripravila lokalna prostovoljna gasilska društva. Običajno se teh vaj udeležimo z vozili in opremo, ki je prostovoljni gasilci nimajo. Najpogosteje je to avtolestev. Vaje v Centralni čistilni napravi v Študi, ki jo je pripravil PGD Ihan, pa smo se udeležili z vozilom za tehnično pomoč in nevarne snovi, saj je bila predpostavka vaje izpust radioaktivnih snovi.

Nujno je treba omeniti tudi gasilsko-reševalno in evakuacijsko vajo v enem od večjih stanovanjsko-poslovnih objektov v občini Domžale, v Medgeneracijskemu centru Bistrica Domžale, ki jo je v sodelovanju s CZR Domžale izvedla Gasilska zveza Domžale, na njej je sodelovalo 180 prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Na vaji se je preverilo usposobljenost zaposlenih za izvajanje evakuacije iz objekta v slučaju izrednega dogodka, ustreznost evakuacijskih poti iz objekta, delovanje sistema obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, možnost dostopa za gasilce ter ustreznost postavitvenih površin za gasilska vozila, možnost reševanja oseb iz višjih nadstropij, stanje usposobljenosti in opremljenosti gasilskih enot. S strani ocenjevalcev vaje večjih težav ni bilo.

Seveda smo vse zgoraj navedene aktivnosti opravili ob svojih rednih delovnih obveznostih: opravljanju javne gasilske službe in drugih nalog zaščite in reševanja, servisiranju gasilnih aparatov in hidrantov, izobraževanju in usposabljanju, požarnih stražah. V obdobju po 20. oktobru smo opravili 29 intervencij. Osemkrat smo gasili požar, pri čemer lahko izpostavimo požar vikend hiše v Moravčah, ki je zaradi lesene zgradbe žal večinoma pogorela. Smo pa s pravočasnim ukrepanjem preprečili veliko škodo, ko je v stanovanjski hiši na Viru zagorela jeklenka za plin. Intervenirali smo zaradi devetih prometnih nesreč; petkrat na avtocesti, štirikrat na lokalnih. Devetkrat smo nudili tehnično pomoč – najpogosteje to pomeni odpiranje vrat in zapiranje ventilov (včasih kar oboje hkrati na eni intervenciji). Trikrat so nas za pomoč pri prenosu obnemogle osebe prosili reševalci NMP Domžale. Nazadnje smo zaradi protivlomnih vrat oz. povzročitve manjše škode, vstopili kar prek balkona in vrata odprli od znotraj.

Vabimo vas, da naše delo spremljate na spletni strani www.czrdomzale.si in na naši Facebook strani in vam želimo prijeten začetek zime in veseli december.

 

 

  ________________________

 

Objavljeno v občinskem glasilu Slamnik 30. novembra 2017