opp
Dostopnost

Pogoji uporabe

Domov / Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletne strani CZR Domžale

S temi pogoji CZR Domžale, določa pravice in obveznosti upravljavca ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletne strani pod domeno www.czrdomzale.si

CZR Domžale lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te Pogoje brez vnaprejšnjega obvestila. V primeru spremembe ali dopolnitve, ki se nanaša na upravljanje ali druge posege povezane s piškotki in je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno o spremembi uporabnike obvestiti na drugačen način in/ali ponovno pridobiti ustrezna soglasja za uporabo piškotkov, bo CZR Domžale tako spremembo objavil posebej, na predpisan način.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do spletne strani CZR Domžale.

Upravljavec je CZR Domžale – Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale

Delovanje spletne strani CZR Domžale in omejitev odgovornosti

Vsebina na tem spletnem portalu je zgolj informativne narave. CZR Domžale in povezane družbe ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov.

Upravljavec spletnih strani CZR Domžale si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje, ažurnost in vzpostavitev delovanja v primeru izpada dosegljivosti. CZR Domžale ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi uporabniku ali katerikoli drugi osebni nastala zaradi obiska spletne strani www.czrdomzale.si, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja upravljavca.

Politika zasebnosti spletne strani

Vsi osebni podatki ali gradiva, poslani spletni strani CZR Domžale, se hranijo v skladu s politiko zasebnosti in zaščite osebnih podatkov.

Točnost, popolnost in pravočasnost informacij

CZR Domžale se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo nudil natančne in kakovostne informacije. Uporabnike želi opozoriti, da se napake, pomanjkljivosti in zamude pri vnašanju ažurnih podatkov, kakor tudi tipkarske napake lahko pojavijo povsem brez odgovornosti CZR Domžale.

CZR Domžale ne odgovarja za netočnost in nepopolnost informacij, objavljenih na tej spletni strani. Vse informacije in gradiva, ki so na tej spletni strani, uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako se strinjate, da je vaša odgovornost, da spremljate vse spremembe gradiv in informacij na tej spletni strani.

Obvestila za javnost

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na spletnem mestu predstavljena, so bila aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. CZR Domžale ne prevzema odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem mestu.

Pravice intelektualne lastnine

Uporabnik ne glede na obseg in/ali vrsto dejanj oz. interakcij s spletno stranjo CZR Domžale ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, designom ali drugimi elementi spletne strani CZR Domžale.

Vsi elementi spletne strani CZR Domžale so zavarovane z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.

Uporaba elementov spletne strani CZR Domžale za katerikoli drug namen kot je seznanitev z njihovo vsebino je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja CZR Domžale prepovedana.

Uporaba in razmnoževanje vsebin

Kot uporabnik spletne strani CZR Domžale ste obvezani, da podatkov, informacij in posebej fotografij, kakor tudi katerihkoli drugih materialov, ki so last CZR Domžale ali so bili CZR Domžale dovoljeni uporabljati s strani tretjih oseb ne boste nezakonito uporabljali.

Piškotki

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala oz. bo ob posameznem dostopu do spletne strani hranila določene informacije, pomembne za interakcijo med uporabnikom in spletno stranjo.

Skrbnik uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po skrbnikovi spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori kadar bodo piškotki poslani.

Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani in se uporabljajo za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z njihovo pomočjo je mogoče analizirati pomet na spletni strani, prav tako pa omogočajo napredne oglaševalske tehnike.

Dovoljena uporaba

Spletne strani CZR Domžale ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe. Dovoljen namen in/ali način uporabe spletne strani CZR Domžale je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola http, za namen informiranja. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

Povezave na druga spletna mesta

Na spletni strani lahko uporabljamo povezave do drugih spletnih strani, ki pa niso pod našim nadzorom. Ne odgovarjamo in ne prevzemamo odgovornosti za informacije ali gradiva, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb. Svetujemo vam, da skrbno preberete pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb preden uporabite takšne spletne strani, na njih objavite oziroma prek njih posredujete svoje osebne ali druge podatke.

Uporabniki podatkov

Uporabniki podatkov so administrator oz. skrbnik spletne strani CZR Domžale ter odgovorna oseba za upravljanje strani CZR Domžale pooblaščen s strani vodstva CZR Domžale. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Mladoletne osebe

CZR Domžale priporoča vsem staršem in skrbnikom, da poučijo in seznanijo svoje otroke o varnem in odgovornem ravnanja z osebnimi podatki na spletu. Mladoletniki naj ne posredujejo kakršnih koli osebne podatke brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Naša spletna stran ne bo nikoli zavestno zbirala osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih kakor koli uporabila ali jih razkrila tretji stranki brez njihovega dovoljenja.

Pravica do spremembe

Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pravil in pogojev. Prosimo vas, da občasno obiščete spletno stran, da se seznanite z novimi informacijami.

Omejitev odgovornosti

Skrbnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe skrbnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani.

Salvatorna klavzula

Če bi katerokoli od določil teh Pogojev uporabe spletne strani bilo neveljavno ali postalo neveljavno na podlagi odločitve sodišča, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov

Uporabniki kakršenkoli reklamacije, pritožbe ali predloge lahko naslovijo na CZR Domžale. Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe spletne strani CZR Domžale se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Zloraba sistema

Poskus kakršnekoli zlorabe sistema spletne strani CZR Domžale, bo preganjan z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

Končne določbe

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani CZR Domžale.

Domžale, 1.12.2016